AMMATTILIITTOON LIITTYMINEN = JOINING A TRADE UNION

Enemmistö työntekijöistä kuuluu Suomessa ammattiliittoon. = The majority of workers in Finland belong to a trade union.

Olet oikeutettu ammattiliiton etuihin jos maksat jäsenmaksun. = You are entitled to trade union benefits if you pay the membership fee.

Työttömyysturvaa on mahdollista saada jos on ollut liitossa puoli vuotta. =

You can get unemployment benefits if you have been in the union for half a year.

Katso myös: