Lastenneuvola = Child health centre
Mitä täällä tehdään? = What do they do here?

Neuvolan tarkoitus on seurata lapsen kasvua ja kehitystä. = The
purpose of the child health clinic is to monitor the growth and
development of the child.
Jos teillä on jotain kysyttävää, voitte kysyä minulta. = If you have
something to ask, you can ask me.

Katso myös: