Hammashoidon varaus =  A dental appointment

Hammashoitajalla on hyvä käydä kerran vuodessa. = It is good to go to the dentist once a year.

Aika varataan aina itse. = You always need to make your own appointment.

Aikoja ei saa heti, vaan sinut laitetaan jonoon. = You cannot get an appointment immediately, but you are put on a waiting list.

Katso myös: