Sairaanhoitajilla ja tulkeilla on vaitiolovelvollisuus. =
Nurses and interpreters are bound by confidentially.

Onko sinulla sairauksia? =
Do you have any illnesses?

Suomessa hätänumero on 112. =
The emergency number in Finland is 112.

Katso myös: