Lukiovälineet = Upper secondary school supplies

Äidinkielen artikkeli on sähköisesti netissä. = The Finnish article is available in electronic form on the internet.

Kirjat on opiskelun tukena. = (The) books are aids to study.

Kirjoista on parempi lukea kirjoituksiin. = It is best to study from (the) books for the final examinations.

Katso myös: