Käydään läpi eiliset läksyt. = we’ll go trough yesterdays homework.

Sinulla on tänään paljon hommia. = You’ve got lots of work today.

Läksyt ensin. = Homework first.

Katso myös: