Täällä ei voi huutaa. = There is no shouting allowed here.

Pitää istua paikoillaan. = You have to sit in your seat.

Rattaita pitää valvoa. = You have to keep an eye on baby carts /
strollers.

Katso myös: