Mitä teille saisi olla? = What would you like to have?

Minä haluaisin nautaa? = I would like to have beef (cattle).

Mitkä pihvit ovat nautaa? = Which steaks are beef?

Mitä mausteita niissä on?= What spices they have?

Haluaisin/ottaisin kaksi niitä? = I would take two of them.

Katso myös: