Mitä tämä maksaa?= How much is this?

Se maksaa 2 euroa ja 89 senttiä. = It is 2 euros and 89 cents.

Mikä tämän hinta on? = What is this price?

Montako haluat? = How many you want?

Hinta on euro ja 35 senttiä = Price is one euro and 35 cents.

Katso myös: