Tämä on yksiö. = This is a one-room apartment.

Keskustassa asuminen on kalliimpaa. = It’s more expensive to live in the town centre.

Keskustan ulkopuolelta saa isompia ja halvempia asuntoja. = Outside the centre bigger and cheaper apartments can be found.

Katso myös: