Kirjasto = کتابخانه

Mikä paikka tämä on? = اینجا کجاست؟

Mitä täällä voi tehdä? = اینجا چه کار میتوان کرد؟

Tarvittaessa kysy apua henkilökunnalta. = در صورت نیاز، از کارگران درخواست کمک کنید.

Katso myös: