Hoitoprosessi = روند تداوی

Minun pitää päästä hammaslääkäriin. = من باید نزد داکتر دندان بروم.

Ensin varataan aika suuhygienistille. = اول برای پرستار صحی دهان و دندان وقت گرفته میشود.

Lapsi ei voi toimia tulkkina. = کودک نمیتواند من حیث ترجمان کار کند.

Katso myös: