Opiskelu = درس خواندن

Kotitehtävät täytyy tehdä. = .کارهای خانگی را باید انجام داد

Opiskelu kotona auttaa ymmärtämään asiat paremmin. = درس خواندن در خانه برای درک بهتر موضوعات کمک میکند

Kokeessa ei saa katsoa toisten papereita. = .در وقت امتحان به ورق کسی دیگر نگاه کردن اجازه نیست

Katso myös: