Kouluruokailu = خوراکخوردن در مکتب

Onko tässä sianlihaa? = آیا در این خوراک گوشت خوک هست؟

Kasvisruoka on tuolla. = خورا ک گیاهی آنجاست.

Se on biojätettä. = این زبالهی طبیعی است.

Katso myös: