Koulukäyttäytyminen = رفتار در مکتب
Kaikki on täällä samanarvoista. = ارزش همه با همدگر در مکتب برابر است.

Tunti alkaa. = ساعت درسی صنف شروع میشود.

Ei saa myöhästyä. = اجازه ندارید که دیر بیایید.

Katso myös: