Koulukäyttäytyminen = School behaviour
Kaikki on täällä samanarvoista. = Everyone is equal here.

Tunti alkaa. = The lesson begins.

Ei saa myöhästyä. = You must not be late.

Katso myös: