Autoilla on selkeä ajojärjestys. =نحوه حق تقدّم موترها واضح است.

Oikealta tulevaa autoa väistetään. حق تقدّم با موتری است که از راست میآید.

Kaikki tietää toimia sen mukaan. = همه میدانند که باید مطابق با این نحوه رفتار کنند

Katso myös: