Älä laita mitään palavaa hellan lähelle. = هیچچیز قابل اشتعال را نزدیک اجاق نگذارید.

Se on paloturvallisuusriski. = .ین کار از لحاظ ایمنی حریق، خطر محسوب میشود.

Mitä tapahtui? =  چه اتفاقی افتاد؟

Katso myös: