– Hiljaisuus alkaa kello 22. = وﻗﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﮑﻮت از ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺐ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮ١٠

– Silloin pitää olla hiljaa. = از آن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮑﻮت رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.

– Rappukäytävässä täytyy olla hiljempaa. = در راﻫﺮو و راه ﭘﻠﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﮑﻮت را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Katso myös: