Älä laita mitään palavaa hellan lähelle. = Don´t put anything flammable near the cooker.

 Se on paloturvallisuusriski. = That is a fire hazard.

Mitä tapahtui? = What happened?

Katso myös: